Wikliniarstwo

art2

Wikliniarstwo obejmuje produkcję wikliny plecionkarskiej na plantacjach i jej obróbkę w gospodarstwach wikliniarskich. W gospodarstwach wikliniarskich uszlachetnia się wiklinę przez: sortowanie, przygotowywanie do korowania i mechaniczne lub ręczne korowanie. Przygotowanie polega na pobudzeniu wegetacji wikliny w moczarkach – aby uzyskać wiklinę białą oraz na gotowaniu aby uzyskać wiklinę czerwoną (gotuje się w specjalnych kotłach).

Wyróżniamy typy wikliny:

- biała – używana do produkcji koszy, mebli, galanterii itp.- czerwona – gotowana – używana do produkcji koszy, mebli, galanterii
- zielona parzona lub moczona – używana szczególnie do produkcji koszy gospodarczych, form ogrodowych, płotów itp.
- wiklina barwiona – używana jako dodatek / uzupełnienie, dekoracja np. koszy